Allahummehdini Duası

Allahummehdini fimen hedeyt duası, sabah Nazmazlarında vitir namazlarında okunan Kunut duasıdır. Şafii mezhebin de, sabah namazlarında, Ramazan ayında, Ramazanın 15. gününden sonra Vitir Namazının son rekatında kunut duası okunur. Şafiilere göre müekket sünnetlerden olduğu için Namazlarda terki durumunda sehv secdesi yapmak gerekir. Peygamber Efendimiz (sav) felaketlerde, olağan üstü olaylarda ve ikindi, Akşam, yatsı ve sabah namazlarında son rekatlarda rükudan doğrulunca bazı zamanlarda kunut duası yaptığına dair rivayetler bulunmaktadır. [ Buhari, Ebu Davud , Müslim İbni Kayyım el- Cevziyye’nin Zâdu’l Mead s.176-177] Sabah namazında ikinci rekatin rukundan kalkınca kunut duası okumak sünneti müekkededir. (Tek başına namazı açıktan okuyorsa kunutu açıktan gizli okuyorsa kunutu gizli okur. Eğer imama uymuşsa imam da açıktan okuyorsa dualara Amin der. Eğer imam açıktan okumuyorsa imama uyan kendisi gizli okur. İmam Nevevi Ekkar Namaz duaları s.112]

Allahummehdini Duası (Kunut Duası)

Kunut Duasının Okunuşu:

“Allahümmeh-dini fi men hedeyte ve afini fi men afeyte ve tevelleni fi men tevelleyte ve barik li fima a’tayte ve kini şerre ma kadayte feinnke takdi vela yukda aleyke ve innehu la yezillu men valeyte vela yeizzu men adeyte tebarekte Rabbena ve tealeyte felekel-hamdu ala ma kadayte estağfirukellahümme ve etubu ileyke ve sallallahu ala Muhammedin-in-nebiyyil-ummiyyi ve ala Alihi ve Sahbihi ve selleme.”

Kunut Duası Türkçe Anlamı;

Allah’ım! Hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir, Afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver, himaye ettiklerinle beraber beni de himaye eyle, verdiklerini benim için bereketli kıl, kaza ettiklerinin şerrinden beni koru. Çünkü sen hükmedersin, sana hükmedilmez, himaye ettiğin kimse zelil olmaz, zelil ettiğin kimse de aziz olmaz. Hayır ve bereketin çoktur, sen çok yücesin. Kaza ettiğin şeyler üzerine hamd sana mahsusustur. Allah’ım, senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum. Allah’ın salat ve selamı, Muhammed aleyhisselamın, Ali’nin ve Eshabının üzerine olsun

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Allahummehdini Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları